Novinky

Koupě bytu nebo stavba rodinného domu?

31. 01. 2013

Každý člověk se dříve nebo později osamostatní od rodiny a zauvažuje o pořízení vlastního bydlení. Dle toho, jaké má finanční možnosti a jaké má nároky na bydlení se pak rozhoduje o tom, zda si postaví rodinný dům nebo zda si koupí byt do osobního vlastnictví. Oby typy bydlení mají své výhody i nevýhody. Pojďme se na ně podívat. Více v článku na Koupě bytu nebo stavba rodinného domu?

Již brzy vás čeká zařizování vašeho bydlení

30. 11. 2012

Pokud právě zařizujete bydlení nebo vymýšlíte, jak realizovat vaši zahradu, máme pro vás celou řadu tipů a inspirací. Více v článku na Již brzy vás čeká zařizování vašeho bydleníBulletin Ekonomických staveb

Články

Činnost stavebního dozoru

Napsal dne 00. 00. 0000

Stavební dozor by měl být přítomen u projektu od jeho počátku až do úspěšného předání stavby. Do základní nabídky poskytovaných služeb patří zejména:

Před započetím stavby:

 1. konzultace stavebního záměru
 2. zajištění projektové dokumentace
 3. zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
 4. vyřízení stavebního povolení
 5. asistence při uzavření smlouvy o dílo
 6. zastupování investora při jednání s dodavatelem a úřady
 7. pomoc při výběru technologií, materiálů a doplňků

Během stavby:

 • zajištění souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo
 • dohled nad kvalitou prováděných prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • dohled nad dodržováním časového plánu výstavby
 • kontrola čerpání finančních prostředků dodavatelem
 • kontrola dílčích stavebních prací, ověření oprávněnosti dílčí fakturace
 • vypracování soupisu vad a nedodělků
 • kontrola odstranění zjištěných nedostatků
 • konzultace prací prováděných nad rámec smlouvy o dílo
 • vedení stavebního deníku
 • kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem
 • zajištění kolaudace stavby
Podělte se s ostatními
  Pridat.eu