Novinky

Koupě bytu nebo stavba rodinného domu?

31. 01. 2013

Každý člověk se dříve nebo později osamostatní od rodiny a zauvažuje o pořízení vlastního bydlení. Dle toho, jaké má finanční možnosti a jaké má nároky na bydlení se pak rozhoduje o tom, zda si postaví rodinný dům nebo zda si koupí byt do osobního vlastnictví. Oby typy bydlení mají své výhody i nevýhody. Pojďme se na ně podívat. Více v článku na Koupě bytu nebo stavba rodinného domu?

Již brzy vás čeká zařizování vašeho bydlení

30. 11. 2012

Pokud právě zařizujete bydlení nebo vymýšlíte, jak realizovat vaši zahradu, máme pro vás celou řadu tipů a inspirací. Více v článku na Již brzy vás čeká zařizování vašeho bydleníBulletin Ekonomických staveb

Články

Dozor na stavbě

Přestože slovní spojení stavební dozor může být označením pro kontrolu prováděných stavebních prací, nejčastěji jej chápeme jako označení osoby, která tuto kontrolu provádí. Pozice stavebního dozoru je ošetřena ve stavebním zákoně, který ji definuje takto: „Stavebním dozorem se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.“

V situaci, kdy si většina stavitelů na své projekty k realizaci ekonomické stavby, najímá stavební firmy a přitom málokdo je v této oblasti odborníkem, hrozí, že stavební firma neprovede sjednanou zakázku v dostatečné kvalitě. V této situaci pomůže právě nezávislý odborník ve funkci stavebního dozoru. Stavební dozor má za úkol zejména dohlédnout na ekonomické řešení a technologické postupy stavby, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet případných reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

 

Povinnosti stavebního dozoru jsou dány zákonem a zahrnují zejména sledování způsobu a provádění stavby, především bezpečnost instalací a provoz technických zařízení na staveništi, vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. Dále tato osoba odpovídá za odstranění ekonomických problémů a nežádoucích závad při provádění stavby, pokud se jí tyto závady nepodaří odstranit v rámci vykonávání dozoru, má povinnost je neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Společně se stavebníkem odpovídá stavební dozor za soulad prostorové povahy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové využívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Stavební dozor je také povinen účastnit se kontrolních prohlídek, které jsou oznámeny stavebním úřadem.

 

Podělte se s ostatními
    Pridat.eu